Poistuminen | Toimielimet | Takamaan koulun johtokunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku

Takamaan koulun johtokunta
Pöytäkirja 18.09.2012 Pykälä 4
Takamaan koulun johtokunta
§ 4
18.09.2012

 

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä koskevan kyselyn sekä KiVa Koulu tilannekartoituskyselyn tulokset

 

TAKJTK § 4
Takamaan koulun oppilaat vastasivat keväällä 2012 KiVa Koulu tilannekartoituskyselyyn.

 

Toukokuun alussa toteutettiin Ylöjärven perusopetuksen laaturyhmän laatima kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Sama kysely toteutettiin kaikissa Ylöjärven peruskouluissa. Kysely tehtiin oppilaitoskohtaisesti erikseen sekä oppilaiden huoltajille että opettajille.

 

Oheismateriaali
- KiVa Koulu tilannekartoituskyselyn tulokset

- Kodin ja koulun välinen yhteistyö / huoltajakyselyn tulokset

- Kodin ja koulun välinen yhteistyö / opettajakyselyn tulokset

Rehtori ehdottaa:

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi ko. kyselyiden tulokset.

 

Päätös
Merkittiin tiedoksi.


-----

 

 

 

Lisätiedot
Rehtori Timo Juvakka

puh. 050 584 5022

timo.juvakka@ylojarvi.fi
Poistuminen | Toimielimet | Takamaan koulun johtokunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku
©