Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 21.11.2012 | Avaa haku

Nuorisolautakunta
Pöytäkirja 21.11.2012 Pykälä 30Nuorisolautakunta
§ 30
21.11.2012

 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 

NUOLTK § 30
Tämän kokouksen pöytäkirja on ilmoitettu pidettäväksi nähtävänä 27.11.2012 klo 10-15, joten se tulisi tarkastaa viimeistään mainitun päivän aamuna ennen klo 10.00.

 

Vapaa-aikatoimen johtaja ehdottaa:

Nuorisolautakunta valitsee Sanna Poskiparran ja Loredana Moimaksen sekä Timo Siitaman heidän varalleen tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

 

Päätös
Hyväksyttiin.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 21.11.2012 | Avaa haku
©