Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 21.11.2012 | Avaa haku

Nuorisolautakunta
Pöytäkirja 21.11.2012 Pykälä 33Nuorisolautakunta
§ 33
21.11.2012

 

Talouden seurantaraportti 1.8. - 31.10.2012/Nuorisolautakunta

 

NUOLTK § 33

 

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:  

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion seurannan tulee olla jatkuvaa ja poikkeamiin toiminnan tavoitteissa tai määrärahojen käytössä tulee puuttua välittömästi, jos aihetta ilmenee. Osavuosikatsaukset tulee käsitellä myös lautakunnissa. Suositeltavaa on käsitellä lautakunnissa talouden seurantaraportteja myös osavuosiraporttien välisenä aikana.

 

Nuorisolautakunnan talousarvion valtuustoon nähden sitovien kokonaisuuksien kirjanpidon toteutuma 31.10.2012 on seuraava (kaikkit menot):

 

Netto-
menot €
TA 2012
Käyttö
1-10/2012
Käyttö%
Käyttö
1-10/2011
Erotus
2011/2012
Nuorisotyö
ja hallinto
-778 889
-606 811
77,9
-482 638
-124 173
Erityis-
nuorisotyö
-75 791
-44 975
59,3
-55 054
10 079
Kehittämishankkeet
0
-17 871
 
17 903
-35 774
Koululaisten
ip-toiminta
-615 444
-453 299
73,7
-361 946
-91 353
NUORISO-
LTK
-1 470 124
 
-1 119 956
76,2
-881 735
-238 221


Nettomenot sisältävät kaikki menot mukaanlukien sisäiset vuokrat. Nuorisolautakunnan käyttöprosentti tasaisella laskentakaavalla voisi olla 84 %.

 

Lisätiedot
Kirsi Riihioja, p.050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

 

Vapaa-aikajohtaja ehdottaa:

Nuorisolautakunta merkitsee talouden seurantaraportin 31.10.2012 tiedoksi.

 

Päätös
Keskustelun jälkeen nuorisolautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisäksi päätettiin, että lautakunnan jäsenille toimitetaan jälkikäteen tarkempi avaus ko. taulukon toteutumista (käyttö%).


-----
Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 21.11.2012 | Avaa haku
©