Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 21.11.2012 | Avaa haku

Nuorisolautakunta
Pöytäkirja 21.11.2012 Pykälä 34Nuorisolautakunta
§ 34
21.11.2012

 

Tiedoksiannettavat asiat 

NUOLTK § 34

 

Liitteet
nro 1/nuoltk 21.11.2012:

- seuraa luettelo tiedoksi annettavista asioista.

Luettelon mukaiset kirjeet ovat nähtävänä kokouksessa.

 

Vapaa-aikajohtaja ehdottaa:

Nuorisolautakunta päättää merkitä tiedoksi luettelossa mainitut tiedotusluonteiset asiat.

 

Päätös
Hyväksyttiin.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 21.11.2012 | Avaa haku
©