Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 08.10.2012 | Avaa haku

Nuorisolautakunta
Pöytäkirja 08.10.2012 Pykälä 27Nuorisolautakunta
§ 27
08.10.2012

 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 

NUOLTK § 27
Tämän kokouksen pöytäkirja on ilmoitettu pidettäväksi nähtävänä 16.10.2012 klo 10-15, joten se tulisi tarkastaa viimeistään mainitun päivän aamuna ennen klo 10.00.

 

Vapaa-aikatoimen johtaja ehdottaa:

Nuorisolautakunta valitsee Juho Ojareksen ja Loredana Moimaksen sekä Sanna Poskiparran heidän varalleen tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

 

Päätös
Hyväksyttiin.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 08.10.2012 | Avaa haku
©