Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 08.10.2012 | Avaa haku

Nuorisolautakunta
Pöytäkirja 08.10.2012 Pykälä 28Nuorisolautakunta
§ 28
08.10.2012

 

Nuorisopalveluiden kohdeavustusten jakaminen vuonna 2012

 

620/05.055/2012

 

NUOLTK § 28

 

Vs. vastaava nuorisotyöntekijä Riikka Majuri:
 

Ajalla 5.-29.9.2012 on julistettu haettavaksi seuraavat

-
nuorisopalvelun kohdeavustukset:

-
koulutus- ja kurssitoiminta

-
leirit ja retket

-
kansainvälinen toiminta

-
ohjauskulut

 

Nuorisopalvelun talousarvioon on varattu 17.100 € kohdeavustuksiin.

 

Määräaikaan mennessä saapui hakemuksia 7 kpl. Viime vuonna hakeneista ydistyksistä Ylöjärven Viittaveljet ry ei hakenut avustusta.

Siivikkalan Nuoret ry toimittaa puuttuvat menotositteet ennen kokousta.

 

Avustukset liitteineen ovat nähtävinä kokouksessa.

 

Oheismateriaali
- yhteenveto yhdistysten hakemuksista sekä vs. vastaavan nuorisotyöntekijän esitys kohdeavustusten jaoksi v. 2012

 

Lisätiedot
Riikka Majuri p. 050 523 2087, riikka.majuri@ylojarvi.fi

 

Vapaa-aikajohtaja ehdottaa:

Nurisolautakunta päättää jakaa vuoden 2012 kohdeavustukset vs. vastaavan nuorisotyöntekijän esityksen mukaisesti. Avustukset maksetaan menotositteita vastaan.

 

Päätös
Nuorisolautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kohdeavustukset vuodelle 2012 jaettiin seuraavasti:

 

- Kurun Kontiot ry
1.200 €
- Mannerheimin lastensuojeluliitto ry/Kurun yhdistys
1.900 €
- Siivikkalan Nuoret ry
4.500 €
- Takamaan Kyläyhdistys ry
800 €
- Vahannan Nuorisoseura ry
6.500 €
- Ylöjärven Nuorisoseura ry
400 €
- Ylöjärven Otava ry
1.800 €

 

-------
Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 08.10.2012 | Avaa haku
©