Poistuminen | Toimielimet | Maaseudun kehittämislautakunta | Pöytäkirja 01.11.2012 | Avaa haku

Maaseudun kehittämislautakunta
Pöytäkirja 01.11.2012 Pykälä 23
Maaseudun kehittämislautakunta
§ 23
01.11.2012

 

Hanke-esitys Kunnon kylät vuosina 2013 - 2014

 

MAASKELA § 23
Maaseudun kehittämislautakunta on kokouksessaan 22.8.2012 § 20 käsitellyt kylien edustajien esitystä haettavasta uudesta hankerahasta.

 

Kyläsihteeri Nina Perälä on koonnut Kantri ry:n ja kyläyhdistysten kanssa oheismateriaalina olevan hankesuunnitelman ja esittelee suunnitelmaa kokouksessa.

 

Oheismateriaali
Kunnon kylät 2013 - 2014 hankesuunnitelma

 

Lisätiedot
kyläsihteeri Nina Perälä, p. 0504371281

nina.perala(at)ylojarvi.fi

 

Toimistosihteeri ehdottaa

Maaseudun kehittämislautakunta keskustelee asiasta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

 

Päätös
Maaseudun kehittämislautakunta keskusteli asiasta ja päätti esittää kaupunginhallitukselle Kunnon kylät -hanketta vuosille 2013 - 2014.

- - - - -

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Maaseudun kehittämislautakunta | Pöytäkirja 01.11.2012 | Avaa haku
©