Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 13.12.2016 klo 17:00 - 18:15


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  196 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  197 Pöytäkirjantarkistajien valinta
  198 Työjärjestyksen hyväksyminen
  199 Tiedoksiannettavat asiat
  200Ympäristölautakunnan tositteiden hyväksyjät v. 2017
  201 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Sammatin tila Oy:n valituksesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksestä
  202Autoyhtymä Haavisto Oy / Maa-aineslupahakemus tilalle Sorala RN:o 2:174 Sonnun kylään
  203Kanttiauto Oy / maa-aineslupahakemus määräalalle tilasta Seetinmaa RN:o 10:38 Sonnun kylään
  204 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus / Lehtelä 1:225
  205 Ympäristön epäsiisteys / Korpimaa 1:326
  206 Hämeen Kuljetus Oy / hakemus maa-ainesluvan jatkamiseksi maisemointitöiden osalta tilalla Mikkolanlisä RN:o 91:2 Aurejärven kylässä
  207 Kyrösrakenne Oy (kaupungin valtakirjalla), rakennuslupa 16-547 rivitalojen (2 kpl) ja talousrakennuksen rakentamiseksi
  208 Pihan hulevesien johtaminen ja luvasta poikkeava rakentaminen Asuntilassa
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Hietaniemi Pekka puheenjohtaja
  Jalonen Helena jäsen
  Järvenpää Timo jäsen
  Mäkinen Minna jäsen
  Pekkala Heleena jäsen
  Pirttijoki Antti jäsen
  Ruuska Hannu jäsen
  Sundell Kirsi jäsen
  Torvinen Pia varajäsen
  Tienari Tapani varajäsen
  Teivaala Antti kaupunginhallituksen edustaja
  Rysä Timo kaupunginarkkitehti
  Piiparinen Pauli elinvoimajohtaja
  Ihalainen Hannele osastosihteeri
  Mäki Petri rakennustarkastaja
  Keskitalo Pentti ympäristöpäällikkö
  Inkeroinen Inga varanuorisoedustaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Kaavoitus 125, kaupungintalo, Kuruntie 14 
  Alkaen 20.12.2016 10:00 


©