Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
28   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
29   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
30   Ajankohtaista vammaispalveluissa
31   Hyväntekeväisyyskonsertti 20.11.2016, palaute
32   Vanhusten ja vammaisten kirkkopyhä 16.10.2016 Viljakkalassa
33   Perusturvalautakunnan kannanotto hyvinvointikertomukseen vuosille 2017-2020
34   Asukaslautakunnan ja neuvostojen yhteistapaaminen syksyllä 2016, yhteenveto
35   Tiedoksi annettavat asiat
36   Muut asiat
37   Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Siren Sisko puheenjohtaja
Korenius Pekka jäsen
Kuivasniemi Kirsi jäsen
Marja-Aho Antero jäsen
Oksa Anja jäsen
Sutinen Pekka jäsen
Viberg Salme jäsen
Kytömäki Jussi asukasltk edustaja
Niemi-Pietilä Mervi perusturvaltk edustaja
Mäkelä Anni asiantuntijajäsen
Heinonen Elisa pöytäkirjan pitäjä

Nähtävilläolo  
Perusturvakeskus, huone 13  
Alkaen 01.11.2016 10:00