Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Avaa haku

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.02.2017 klo 17:00 - 18:40


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  13 Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta
  14 Tiedoksiannettavat
  15 Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2016
  16 Investointien toteutuminen 2016
  17 Varaston inventaario vuodelta 2016
  18 Talonrakennuksen kohdentamattomat määrärahat / Kurun yhtenäiskoulu
  19 Metsäkylän koulu vaihe 2 kvr-urakoitsijan valinta
  20Päällystysohjelma 2017
  21 Korvausvaade Kurun satamassa tapahtuneesta venevahingosta 2016
  22 Teknisen lautakunnan lausunto haja-asutusalueen kylien osayleiskaavaehdotuksesta / Antaverkan ja Mutalan alue
  23 Työtilannetta koskevat selvitykset sekä työohjelman toteutumisen kuukausiraportti
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Sippola Ossi pj.
  Kolehmainen Toni jäsen
  Koukeri Heli jäsen
  Mäki-Ventelä Markku jäsen
  Sieppi Elina jäsen
  Saaristo Tomi jäsen
  Teiskonlahti Heli jäsen
  Toivonen Timo jäsen
  Yrjänäinen Sari  jäsen
  Järvinen Olavi varajäsen
  Hakanen Teuvo  khall edustaja
  Rautiainen Sauli  nuorisoedustaja
  Harjula Mirko esittelijä
  Nurmi Jukka  esittelijä
  Piiparinen Pauli esittelijä
  Kangasniemi Arja  asiantuntija
  Uusitalo Riina pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tekninen keskus 21.2.2017 klo 10-15 


©