Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.02.2017 klo 15:00 - 15:42


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / 13.2.2017
  34 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / 13.2.2017
  35Tiedoksiannettavat asiat / 13.2.2017
  36 Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat / 13.2.2017
  37 Viranhaltijoiden päätösluettelot / 13.2.2017
  38 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitukseen koskien Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä 7.10.2016 nro 16/0443/2 / Metsäkylän osayleiskaava
  39Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025
  40 Työtyytyväisyyskysely 2016
  41 Ylöjärven kaupungin kesätyötuki vuonna 2017
  42Maapoliittisen ohjelman päivittämisen / valmisteluaikataulun tilannekatsaus sekä kaupunginhallituksen ja kehittämistoimikunnan yhteisen seminaarin järjestäminen 27.3.2017
  43 Kaupunginvaltuuston 6.2.2017 päätösten täytäntöönpano
  44 Valtuustoaloite terveyskeskusmaksuista luopumiseksi
  45 Valtuustoaloite esityslistojen aikaisemmasta valmistelusta
  46 Valtuustoaloite kuntalaisaloitteiden vastausten julkisuudesta
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Luojus Katja Puheenjohtaja
  Kallio Pasi I varapuheenjohtaja
  Heiska Mauri II varapuheenjohtaja
  Arola Esko Jäsen
  Kesseli Rauno Jäsen
  Saaristo Tomi Jäsen
  Sarvijärvi Minna Jäsen
  Teivaala Antti Jäsen
  Virtanen Riitta Jäsen
  Toivonen Timo  Varajäsen
  Joensivu Leena Kaup.valt.pj
  Kaminen Tuomo Kaup.valt. I vpj.
  Vilén Riitta Kaup.valt. II vpj.
  Tienari Tapani Kaup.valt. III vpj.
  Sorvanto Jarkko Esittelijä
  Pieviläinen Antti Pöytäkirjanpitäjä
  Salin Oili Nuorisovaltuutettu
 
 Nähtävilläolo  
 
  21.2.2017 klo 10-15 Kaupungintalon huone nro 259, Kuruntie 14 


©