Ylöjärven kaupungin kuntalain mukaisten toimielinten pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen ja tiedoksianto kunnan jäsenelle 1.6. - 31.12.2017

1.6.2017 lukien kaupungin kuntalain mukaisten toimielinten kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokouspäivää seuraavan viikon tiistaista lukien Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa (www.ylojarvi.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla tai mikäli em. päivä on muu kuin arkipäivä, seuraavana arkipäivänä.
 
Ylöjärvi 1.6.2017
Kaupunginhallitus

Lähettäjä: Kaupunginhallitus
Julkaistu: 02.06.2017 12.00


Lisätietoja Ylöjärven kaupungin kirjaamo


Käyntiosoite arkisin klo 9:00 - 15:00 Kuruntie 14
sähköposti: kirjaamo@ylojarvi.fi