Kuulutus ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lähettäjä: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Julkaistu: 14.06.2017 08.03


Liitteet
  Kuulutus Koukkujärvi biorat. YVA-selostus

Lisätietoja Ylöjärven kaupungin kirjaamo


Käyntiosoite arkisin klo 9:00 - 15:00 Kuruntie 14
sähköposti: kirjaamo@ylojarvi.fi