Korkeimman hallinto-oikeuden päätös yleiskaavaa koskevasta valituksesta

Korkein hallinto-oikeus on antanut 18.7.2017 päätöksen nro 16/0443/2, diaarinumero
3733/1/16 valitukseen koskien Metsäkylän taajaman ja sen ympäristön sekä Harjun alueen osayleiskaavaa ja osayleiskaavan muutosta (Ylöjärven kaupunginvaltuuston päätös 5.10.2015, § 89).

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu:
Korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen, katselmuksen toimittamista
koskevan vaatimuksen sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Em. päätös on kokonaisuudessaan nähtävillä 20.7.2017 - 30.7.2017 pääkirjasto Leijan asiakaspalvelupisteessä (Koivumäentie 2) kirjaston aukioloaikoina ja 31.7.-19.8.2017 Ylöjärven kaupungintalon infossa (Kuruntie 14) arkisin klo 9.00 – 15.00.

 

Ylöjärvellä 20.7.2017

Ylöjärven kaupunginhallitus

Lähettäjä: Korkein hallinto-oikeus
Julkaistu: 20.07.2017 11.51


Lisätietoja Ylöjärven kaupungin kirjaamo


Käyntiosoite arkisin klo 9:00 - 15:00 Kuruntie 14
sähköposti: kirjaamo@ylojarvi.fi