Ympäristöterveyslautakunnan kokoukset, pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänäpito vuonna 2017

Ympäristöterveyslautakunta pitää kokouksensa tiistaisin klo 18.00 alkaen seuraavasti: 12.9.2017, 10.10.2017, 21.11.2017 ja 12.12.2017. Lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina kunnan kirjaamossa ja Pirkkalan kunnan verkkosivuilla.

Lautakuntien alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään nähtävänä päätöksen tekemistä seuraavana päivänä Pirkkalan kunnan kirjaamossa ja kunnan verkkosivuilla.

Jos nähtävilläpitopäivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastossa on keskeytettävä, pidetään pöytäkirja nähtävänä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pirkkalassa 6.9.2017

Ympäristöterveyslautakunta

Lähettäjä: Ympäristöterveyslautakunta
Julkaistu: 06.09.2017 04.43


Lisätietoja Ylöjärven kaupungin kirjaamo


Käyntiosoite arkisin klo 9:00 - 15:00 Kuruntie 14
sähköposti: kirjaamo@ylojarvi.fi