Yhteysviranomaisen lausunto Nokian Koukkujärven bioratkaisu -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lähettäjä: Pirkanmaan ELY-keskus
Julkaistu: 13.09.2017 12.35


Liitteet
  Lausunto Nokian Koukkujärven bioratkaisu -hankkeen...

Lisätietoja Ylöjärven kaupungin kirjaamo


Käyntiosoite arkisin klo 9:00 - 15:00 Kuruntie 14
sähköposti: kirjaamo@ylojarvi.fi