Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus; Destia Oy

Ympäristölautakunta

Lähettäjä: Ympäristölautakunta
Julkaistu: 18.09.2017 09.05


Liitteet
  KUULUTUS destia 2017
  Liite5 Alueen kaavoitustilanne
  Liite2 Peruskartta sijaintipaikan rajanaapurit ja ...
  Liite6 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 140917
  Liite1 Alueen sijainti
  Ottolupahakemuslomake 14.9.2017 Lehtomäki
  Piirustus2 Leikkauspiirustukset 230817
  Saatekirje 14.9.2017 Lehtomäki
  Piirustus1 Nykytilanne ja maastonmuotoilu 230817
  Maa-aines- ja ympäristölupahakemus 14.9.2017 Lehtomäki

Lisätietoja Ylöjärven kaupungin kirjaamo


Käyntiosoite arkisin klo 9:00 - 15:00 Kuruntie 14
sähköposti: kirjaamo@ylojarvi.fi