Asumisneuvontatoimintaan tarkoitetun avustuksen hakeminen

Ylöjärven kaupunki ilmoittaa, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARAlta) voi hakea avustusta asumisneuvontatoimintaan 15.1.2018 kello 15.00 mennessä. Tämä edellyttää, että eduskunta myöntää määrärahavaltuuden.

Asumisneuvojatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumisneuvojatoimintaan, joka tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista. 
Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi.

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.
Avustus on enintään 35 % kustannuksista.

Avustushakemuksessa on esitettävä hankkeen kokonaissuunnitelma, josta ilmenevät hankkeen tavoite, toteuttamistapa, kustannukset sekä suunnitelma toimintatavan juurruttamisesta.
Asumisneuvojalla tulee olla riittävä sosiaalialan osaaminen, ja hankkeen ohjausryhmässä tulee olla sosiaalitoimen edustus.
Lisäksi ARA edellyttää, että avustuksen asumisneuvontaa toteuttava avustuksen saaja osallistuu kerran vuodessa valtakunnalliseen asumisneuvontafoorumiin sekä foorumin järjestämiin asumisneuvontatyötä kehittäviin koulutuksiin.

Avustukseen liittyy velvollisuus raportoida hankkeesta ja sen etenemisestä ARAlle.

Avustushakemukset on toimitettava Ylöjärven kaupunkiin viimeistään 8.1.2018 kello 15.00.
Kaupunki toimittaa hakemukset edelleen ARAan tarvittavien lausuntojen kera.

Hakemuslomakkeet ja lisätiedot osoitteesta www.ara.fi.

Ylöjärvellä 18.12.2017
 
Ylöjärven kaupunki / Asuntotoimisto

Lähettäjä: Asuntotoimisto
Julkaistu: 18.12.2017 12.56


Lisätietoja Ylöjärven kaupungin kirjaamo


Käyntiosoite arkisin klo 9:00 - 15:00 Kuruntie 14
sähköposti: kirjaamo@ylojarvi.fi