Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen, päätöksen antopäivä 19.12.2017

   
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut 19.12.2017 päätöksen nro 17/0809/3, diaarinumerot 01017/16/2299 ja 01018/16/2299 kunnallisasiaa koskevaan Matti Ylitalon tekemään valitukseen.
 
Päätös josta valitetaan:
Ylöjärven kaupunginvaltuuston päätökset 1.2.2016 § 5 sekä 11.4.2016 §:t 21, 23, 25 ja 27 (2 §)
---
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut:
 
Hallinto-oikeus ei tutki Ylitalon vasta selityksessään esittämää vaatimusta kaupunginvaltuuston 11.4.2016 pykälien 22, 24, 26 ja 28 kohdalla tekemien päätösten kumoamisesta.
 
Hallinto-oikeus kumoaa kaupunginvaltuuston 11.4.2016 pykälien 21, 23, 25 ja 27 kohdalla tekemät päätökset. Asian näin päättyessä lausunnon antaminen täytäntöönpanon kieltovaatimuksesta raukeaa.
 
Hallinto-oikeus velvoittaa Ylöjärven kaupungin suorittamaan Matti Ylitalolle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 600 euroa viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa (846/2009) tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antopäivästä.
 
---
 
Em. päätös on kokonaisuudessaan nähtävänä 20.12.2017-19.1.2018 välisenä aikana Ylöjärven kaupungintalon infossa (Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi) toimistoaikana 9.00 – 15.00. Kaupungintalo kiinni 27.-29.12.
Ilmoitustaululla julkaistavat ilmoitukset julkaistaan kaupungintalon kiinnioloaikana kirjasto Leijan asiakaspalvelupisteessä (Koivumäentie 2).
 
Ylöjärvellä 20.12.2017
 
Ylöjärven kaupunginhallitus
 

Lähettäjä: Kaupunginhallitus
Julkaistu: 20.12.2017 14.25


Lisätietoja Ylöjärven kaupungin kirjaamo


Käyntiosoite arkisin klo 9:00 - 15:00 Kuruntie 14
sähköposti: kirjaamo@ylojarvi.fi