Metsähallitus Metsätalous Oy:n yhteislupa (ympäristölupa ja maa-aineslupa)

Ylöjärven ympäristölautakunta on hyväksynyt Metsähallitus Metsätalous Oy:n hakeman ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan ja maa-aineslain mukaisen maa-ainesluvan (ns. yhteislupa) 20.12.2017 §:ssä 183. Päätös koskee kallion louhintaa ja murskausta Ylöjärven kaupungin Valtion metsämaa kylässä tilalla Kurun valtionmaa  RN:o 1:1, os. Haavistonperäntie Itä-Aure.
 
Päätöksestä kuulutetaan Ylöjärven kaupungin ilmoitustaululla. Lisäksi päätöksestä annetaan erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Päätös ovat nähtävillä 2.1.-2.2.2018 välisen ajan Ylöjärven kaupungintalolla / kaavoitus, os. Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi sekä kaupungin kotisivuilla.
 
Lisätietoja:    
Pentti Keskitalo
ympäristöpäällikkö
p. 050 570 2483
sähköposti pentti.keskitalo@ylojarvi.fi

Lähettäjä: Ympäristölautakunta
Julkaistu: 02.01.2018 12.49


Lisätietoja Ylöjärven kaupungin kirjaamo
Käyntiosoite arkisin klo 9:00 - 15:00 Kuruntie 14
sähköposti: kirjaamo@ylojarvi.fi