Ylöjärven kaupungin kuntalain mukaisten toimielinten pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen ja tiedoksianto kunnan jäsenelle v. 2018


Kuntalain mukaisten toimielinten kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokouspäivää seuraavan viikon tiistaista lukien Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa (www.ylojarvi.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla tai mikäli
em. päivä on muu kuin arkipäivä, seuraavana arkipäivänä. 

Lähettäjä: Hallintopalvelut
Julkaistu: 16.05.2018 11.41


Lisätietoja Ylöjärven kaupungin kirjaamo
Käyntiosoite arkisin klo 9:00 - 15:00 Kuruntie 14
sähköposti: kirjaamo@ylojarvi.fi