Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

Kuulutusaika ja asiakirjat
Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä 8.1.-9.7.2018 verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito.

Lähettäjä: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Julkaistu: 08.01.2018 09.28


Liitteet
  08012018

Lisätietoja Ylöjärven kaupungin kirjaamo
Käyntiosoite arkisin klo 9:00 - 15:00 Kuruntie 14
sähköposti: kirjaamo@ylojarvi.fi