Kalastuslain (379/2015) 54 §:n mukainen onkimis-, pilkkimis- ja viehekalastuskielto

Inteernetsivut: www.ely-keskus.fi - > Pohjois-Savo ja Häme -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.

Lähettäjä: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Julkaistu: 19.01.2018 09.00


Liitteet
  Päätös Julkujärvi

Lisätietoja Ylöjärven kaupungin kirjaamo
Käyntiosoite arkisin klo 9:00 - 15:00 Kuruntie 14
sähköposti: kirjaamo@ylojarvi.fi