Haja-asutusalueen kylien osayleiskaavan laajennus ja muutos Antaverkan ja Mutalan välisellä alueella

Osayleiskaavaan on tehty kaksi merkittävää muutosta, jonka vuoksi kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville kaikkien osallisten kuulemiseksi. Merkittävät muutokset ovat: Rakennusoikeuksien muutos ranta-alueella ja maakuntakaavan mukaisen pintavedenottamon osoittaminen Laakonselälle.
Osayleiskaavan muut muutokset ovat vaikutuksiltaan vähäisempiä. Kaavaratkaisun pääperiaatteita ei ole muutettu.
                                        
Osalliset voivat tarkistaa kaavaehdotukseen tehdyt vähäiset muutokset ja tarvittaessa jättää muistutuksen nähtävilläolon aikana.
Aiemmasta kaavaehdotuksesta muistutuksen jättäneille on annettu vastineet, joista voi tarkistaa mahdolliset tilakohtaiset vaikutukset.
 
Ylöjärven Antaverkan ja Mutalan väliselle alueelle laadittu haja-asutusalueen kylien osayleiskaava- ja osayleiskaavan muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 14.2. – 19.3.2018 kaupungintalolla, osoite Kuruntie 14 sekä kaupungin kotisivuilla www.ylojarvi.fi > Kaavoitus > Nähtävillä oleva kaavat.
 
Osayleiskaavan voi tutustua kaupungintalolla tiistaina 20.2.2018 klo 15–20. Kaavaehdotus esitellään valtuustosalissa klo 17 ja klo 18. Kaupungintaloon sisäänkäynti D-ovesta (Räikän talon vierestä).
 
Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää kirjallisesti 19.3.2018 klo 15.00 mennessä Ylöjärven kaupunginhallitukselle osoitettuna, Kaavoitus, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai sähköpostilla kaavoitus@ylojarvi.fi.
 
Lisätietoja antaa: kaavoitusarkkitehti Arto Huovila, p. 040 133 1412, arto.huovila@ylojarvi.fi ja kaupunginarkkitehti Timo Rysä, p. 040 133 4800, timo.rysa@ylojarvi.fi.
 
Ylöjärvellä 14.2.2018                                         Kaupunginhallitus

Lähettäjä: Kaupunginhallitus
Julkaistu: 15.02.2018 12.50


Lisätietoja Ylöjärven kaupungin kirjaamo
Käyntiosoite arkisin klo 9:00 - 15:00 Kuruntie 14
sähköposti: kirjaamo@ylojarvi.fi