Ympäristökatselmus

Ympäristölautakunta on päättänyt suorittaa rakennusjärjestyksen 9 §:n mukaisen ympäristökatselmuksen 15.6.2018 mennessä. Katselmuksessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin, jotka vaikuttavat ympäristökuvaan:
 
- rakennusten julkisivujen, porttien, aitojen ja kevyiden rakennelmien kuntoon
- pihamaiden siisteyden ja istutusten kuntoon.
 
Ympäristölautakunta kehottaa kaikkia kiinteistön omistajia ja haltijoita huolehtimaan siitä, ettei edellä mainituissa asioissa esiinny mitään huomautettavaa. Havaituista puutteellisuuksista ja määräajasta niiden korjaamiseksi ilmoitetaan kunnossapitovelvolliselle kirjallisesti.
 
Ympäristölautakunta
 

Lähettäjä: Ympäristölautakunta
Julkaistu: 09.04.2018 13.51


Lisätietoja Ylöjärven kaupungin kirjaamo
Käyntiosoite arkisin klo 9:00 - 15:00 Kuruntie 14
sähköposti: kirjaamo@ylojarvi.fi