Ilmoitus vireilletulosta; Heinikon teollisuusalueen pohjoisosan asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee rautatien ja Uusi-Kuruntien välissä rajautuen eteläiseen teollisuusalueeseen. Tavoitteena on tarkistaa katu- ja korttelialueet siten, että Tampere-Seinäjoki-radan alittava katuvaihtoehto sekä alueen katuverkon ja Uusi-Kuruntien (kantatie 65) eritasoliittymä voidaan rakentaa.
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä kaavoituksessa kaupungintalolla (Kuruntie 14) sekä kaupungin kotisivuilla www.ylojarvi.fi/kaavoitus (Vireillä olevat kaavat). Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on toimitettava kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 8.6.2018 mennessä os. Ylöjärven kaupunki, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi.
 
Asiaa valmistelee kaavoitusarkkitehti Leena Keränen, p. 040 133 1403, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.
 
Ympäristölautakunta

Lähettäjä: Ympäristölautakunta
Julkaistu: 07.05.2018 10.46


Lisätietoja Ylöjärven kaupungin kirjaamo
Käyntiosoite arkisin klo 9:00 - 15:00 Kuruntie 14
sähköposti: kirjaamo@ylojarvi.fi