Ylöjärven kaupungin kuntalain mukaisten toimielinten pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen ja tiedoksianto kunnan jäsenelle v. 2018

Kuntalain mukaisten toimielinten tarkastetut kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa (www.ylojarvi.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla.

Lähettäjä: Kaupunginhallitus
Julkaistu: 16.05.2018 11.38


Lisätietoja Ylöjärven kaupungin kirjaamo
Käyntiosoite arkisin klo 9:00 - 15:00 Kuruntie 14
sähköposti: kirjaamo@ylojarvi.fi