Vuosi 2019  
18.01.2019
Päiväkodin johtajan virka, varhaiskasvatus (vakanssinumero 99211357)/palkan vahvistaminen
15.01.2019
Hallinto- ja talousosaston Henkilöstön työhyvinvointipalvelut -tehtäväalueen siirto
14.01.2019
Ylöjärvi-lehti 1/2019
14.01.2019
Nopean palkitsemisen malli / Päätös palkitsemisesta
11.01.2019
Muutoksia KVTES:n tva-järjestelmiin ja eräiden henkilöiden tva-tasoihin