Vuosi 2017  
19.12.2017
Ylöjärven lukion äidinkielen ja kirjallisuuden tuntiopettajan sijaisen palkkaaminen ajalle 6.2.-23.2.2018 ja 5.3.-2.6.2018