Vuosi 2019  
21.02.2019
Katualueen korvaussopimus Työläjärven kaava-alueella tilalla Pohjola 980-414-4-103