Vuosi 2018  
21.03.2018
Rakennustarkastajan viran väliaikainen hoito ja tehtävien järjestelyt
27.02.2018
Tilusvaihto ja määräalan ostaminen tilasta Tahlo RN:o 4:138 Metsäkylässä
22.02.2018
Määräalan ostaminen tilasta Pirtti RN:o 4:38 Metsäkylässä
20.02.2018
Maa-alueen vuokraaminen tilasta Matintalo, kiinteistötunnus 980-408-1-347
20.02.2018
Rakennusaikaisen käyttöoikeuden antaminen Kirkonseudun asemakaavan korttelin 129 tontteille 1 ja 2