Vuosi 2018  
10.01.2018
Vuokratun omakotitontin myynti vuokraajalle / Samoojantie 7 Haaviston alueen korttelin 365 tontti 2
09.01.2018
Ylöjärven keskustan liikennemallin päivitys, Pallotien kohdan katulinjauksen radan ylitys-/alitustarkastelu sekä Vanhan Kuruntien ja kantatien 65 rampin liittymä-tarkastelu ja simulointi selvityksen laatijan valinta