Vuosi 2018  
02.01.2018
Etsivän nuorisotyön määräaikaisen työvalmentajan toimen täyttäminen ja palkan vahvistaminen sekä vakinaisen työntekijän kustannuspaikan muuttaminen tehtävien mukaiseksi
02.01.2018
Ylöjärven kaupungin määräaikaisten työvalmentajien toimen (3) täyttäminen ja palkan vahvistaminen vuodelle 2018 alueellisen työvoima- ja yrityspalveluiden kokeilun Pirkanmaalla liittyen ja kaupungin talousarvion 2018 toteuttamiseksi
02.01.2018
Valtioavusteisen nuorten työpajan työntekijöin palkkojen kohdentaminen toimenkuvien muutosten mukaisesti